skymec
Офіційний дилер
DJI в Україні

Наш call-center

+38 (067) 00 933 00

*Зареєстровані користувачі можуть швидше оформляти замовлення, відстежувати їх статус і переглядати історію покупок.

Авторизація

кошик

Обмен и возврат товара

Обмін та повернення товару

Ви можете повернути або обміняти товар, який Вам не підійшов, протягом 14 днів з моменту покупки. Це право вам гарантує « Закон про захист прав споживача».

Умови для обміну або повернення товару в даному випадку: Згідно статті 9 Закону «Про захист прав споживача», товар належної якості (без дефектів) може бути обміняний або повернений до магазину протягом 14 днів, не враховуючи дня покупки, якщо виконуються такі вимоги:

  • товар, не був у вжитку і не має слідів використання:
  • подряпин, сколів, потертостей, слідів розтину, немає слідів потрапляння рідини у виріб або на упаковку, документацію;
  • програмне забезпечення не піддавалося змінам або активації; товарний вигляд збережений - тобто залишилися всі ярлики, наклейки та інше приладдя товару в незмінному вигляді, товар повністю укомплектований, упакований;
  • присутні всі документи на товар (інструкції, гарантійний талон, квитанція або товарний чек, що підтверджують покупку), збережені всі ярлики, заводське маркування та упаковка.

ІНСТРУКЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

1. Обмін / повернення якісного товару

1.1 Підстава:

Для повернення якісного товару необхідна наявність певних причин дляповернення, які вказані в ст. 9 Закону України « Закон про захист прав споживача» (далі потексту – Закон), і стан товару, а саме:

1) товар купувався Покупцем не пізніше 14 днів з дати наданнявимоги про повернення не враховуючи день покупки;

2) товар підлягає поверненню відповідно до Переліку товарів належноїякості, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженогоПостановою КМУ.

3) товар не підійшов Покупцеві за розміром, кольором, фасоном або за інших підстав,які не пов'язані з претензіями до якості товару;

4) товар не використовувався, збережено його товарний вид, упаковку, споживчівластивості, пломби, ярлики, відсутні механічні пошкодження, товарзнаходиться в робочому стані;

5) Покупець надає розрахунковий документ, виданий при покупці товару, ігарантійний талон.

УВАГА! При поверненні якісного товару Покупцеві надається правообміняти товар на аналогічний у продавця, у якого товар купувався (ст.9 Закону),а не відразу вимагати повернення грошей. І тільки якщо у Продавця немає аналогічного товарудля обміну, Покупець має право:

1) повернути придбаний товар одночасно з придбанням у Продавця іншоготовару з наявного в асортименті магазину з відповідним перерахуваннямвартості і сплатою позитивної різниці, або поверненням магазиномрізниці між цінами товарів;

2) розірвати раніше укладений договір купівлі-продажу і отримати грошіназад (протягом 7-ми робочих днів в такий же спосіб розрахунку, що івикористовувався при оплаті за товар (готівковий розрахунок, безготівковий розрахунок)).

1.2 Дії Покупця:

1) Покупець заповнює заяву (Додаток № 1) «Форми заяв відклієнта ». Заява може бути складена фахівцем, які приймають товар,але має бути обов'язково підписана Покупцем.

2) Покупець пред'являє документ, що підтверджує оплату товару - фіскальнийчек, а також гарантійний талон на товар.У разі, якщо Покупець пред'явив будь-яку вимогу, але, при цьому, не надаврозрахункового документу, посилаючись на те, що розрахунковий документ втрачено або товарподарований і т.п., в першу чергу необхідно перевірити технічний паспорт або іншийдокумент, що його замінює. У разі, якщо технічний паспорт оформлений правильно(Вказана дата продажу, поставлені підписи продавця та покупця, а також штампмагазина), необхідно отримати від споживача заяву (Додаток № 1) на видачудубліката розрахункового документа і виконати відповідну процедуру його (дубліката)видачі для розгляду вимог Покупця по суті.

3) Передає товар співробітнику магазину.

УВАГА! При відновленні платіжного документу необхідно перевірити,чи дійсно був продаж товару, що повертається в зазначену в гарантійному талонідату. Якщо реалізація такого товару, датою зазначеною в гарантійному талоні, магазиномне проводилася, необхідно відмовити Покупцеві в розгляді його претензії.

Причому, відмова має проводитися в тій формі, в якій надійшло зверненняПокупця (в писемній чи в усній).

1.2.1 Дії співробітників:

1) Прийняти від Покупця заяву, платіжний документ, гарантійний талон.

2) Отримати від Покупця документ що посвідчує особу (паспорт або документ,що його замінює). За згодою Покупця зробити копію документа. За відмовипокупця робити копію документа, переписати дані документа (ПІБ, номер ісерію документа, місце реєстрації Покупця).

3) Прийняти від Покупця товар. Зробити огляд товару на наявність механічнихушкоджень, ушкоджень заводських пломб. Звірити серійний номер на пристроїз упаковкою та гарантійним талоном. Перевірити комплектацію. По можливостізробити простий тест (вкл / викл). У разі недотримання цих умов і порушеннятоварного вигляду – відмовити покупцеві в процедурі повернення грошей.

4)У разі, якщо товар не працює – приймати товар в ремонт відповідно до процедури 2. Тодіклієнт очікує 14 днів підтвердження гарантійності товару.

5) Видати клієнту гроші відповідно до процедури 2.

6) За необхідності тестування товару – перемістити товар у філіальний СЦ.

7) Якщо тестувати товар не потрібно – діяти, як з новим товаром

8) Якщо в товарі є заповнений офіційний гарантійний талон і цей талон непоставляється окремо на склад, то товар переміщати для уцінки.

УВАГА! У разі повернення якісного товару в термін, що перевищує 14 днів,узгодити можливість повернення (за допомогою електронної пошти) зі старшимменеджером магазину.

2. Приймання вживаного товару для здійснення

гарантійного ремонтав авторизованому сервісному центрі

2.1 Підстава:

Для прийому вживаного товару для здійснення його ремонту необхіднедотримання наступних умов:

1) товар купувався Покупцем в магазині Компанії;

2) термін гарантійного використання на товар не закінчився;

3) покупець надає розрахунковий документ, виданий при покупці товару, ігарантійний талон;

4) не порушені умови експлуатації виробу, згідно з умовами, описаними вгарантійному талоні (немає механічних і термічних ушкоджень, не порушеніпломби на виробі і т.п.);

2.2 Дії Покупця:

При передачі товару для здійснення гарантійного ремонту:

1) Покупець пред'являє документ, що підтверджує оплату товару – фіскальнийчек, а також гарантійний талон на товар.

У разі, якщо Покупець пред'явив будь-які вимоги, але, при цьому, ненадав розрахункового документу, посилаючись на те, що розрахунковий документ втрачено аботовар йому подарований і т.п., в першу чергу необхідно перевірити гарантійний талон.

У разі, якщо гарантійний талон оформлений правильно (вказана дата продажу,поставлені підписи продавця та покупця, а також штамп магазину), необхідноотримати від Покупця заяву (Додаток № 1) на видачу дублікату розрахунковогодокументу і виконати відповідну процедуру його (дублікату) видачі длярозгляду вимог Покупця по суті.

2) Повідомляє чітку несправність виробу для внесення співробітником магазину всистему обліку. Якщо несправність розширена і вимагає докладного опису,покупець описує несправність на окремому аркуші паперу в довільнійформі.

3) Передає товар співробітнику магазину.

2.3 Дії працівників:

1) Прийняти від Покупця платіжний документ, гарантійний талон. Зробити копіюплатіжного документу і оригінал віддати покупцеві.

2) Прийняти від Покупця товар. Зробити огляд товару на відсутність порушеньумов експлуатації виробу, згідно з умовами, описаними в гарантійному талоні(немає механічних і термічних ушкоджень, не порушені пломби на виробі іт.п.). Звірити серійний номер на пристрої з гарантійним талоном і упаковкою(якщо вона є). Перевірити комплектацію. По можливості зробити простий тест(увм/вимк). У разі недотримання умов експлуатації виробу – відмовитипокупцеві в прийомі товару в гарантійний ремонт.

3) Зареєструвати прийом товару в системі 1С (створити документ RMA) згідноправила створення RMA.

4) Роздрукувати і видати покупцеві квитанцію.

5) Передати товар до філіального СЦ

3.Повернення вживаного товару, у зв'язку з наявністю в ньомуістотного недоліку

3.1 Підстава:

Для прийому вживаного товару у зв'язку з наявністю в ньому істотногонедоліку, слід дотримуватись таких умов:

1) Товар купувався Покупцем в магазині Компанії;

2) Термін гарантійного використання на товар не закінчився;

3) Покупець надає розрахунковий документ, виданий при покупці товару, ігарантійний талон;

4) Покупець пред'являє висновок АСЦ про наявність істотного недолікутовару або висновок про перевищення терміну ремонту товару і Покупецьвідмовляється його продовжувати.

3.2 Дії Покупця:

1) Покупець заповнює заяву згідно з додатком № 1 «Форми заяв відПокупця». Заява може бути складена фахівцем, який приймаєтовар, але має бути обов'язково підписана Покупцем.

2) Покупець пред'являє документ, що підтверджує оплату товару – фіскальнийчек, гарантійний талон на товар, а також висновок АСЦ про наявність у товаріістотного недоліку.

У разі, якщо Покупець висунув будь-яку вимогу, але, при цьому, ненадав розрахункового документу, посилаючись на те, що розрахунковий документ втрачено аботовар ему подарований і т.п., в першу чергу необхідно перевірити наявність гарантійноготалону.В разі, якщо технічний паспорт оформлений правильно (вказана дата продажу,поставлені підписи продавця та покупця, а також штамп магазину), необхідноотримати від Покупця заяву (Додаток № 1) на видачу дублікату розрахунковогодокументу і виконати відповідну процедуру його (дублікату) видачі длярозгляду вимог Покупця по суті.

3) Передає товар співробітнику магазину.

3.3 Дії працівників:

1) Прийняти від Покупця висновок АСЦ, заяву, платіжний документ, а такожгарантійний талон і товар, якщо вони видані разом з висновком АСЦ.

2) Отримати від Покупця документ, що посвідчує особу (паспорт або документщо його замінює) та перевірити заяву на правильність даних документу.

3)Вислати скан-копію (або розбірливе фото) всіх наданих документів(Висновок АСЦ, заяву, платіжний документ, гарантійний талон) наелектронну адресу відповідального в цій філії сервісного менеджера.

4) Зареєструвати прийом укладення АСЦ (з товаром, якщо в ув'язненні не вказано,що товар залишився на зберіганні в АСЦ) в системі 1С (створити документ RMA) згідноправила створення RMA.

5) Передати висновок АСЦ з усіма документами (з товаром, якщо в ув'язненні невказано, що товар залишився на зберіганні в АСЦ) в філіальний СЦ.

4. Дії при зміні вартості товару або обміну товару на аналогічний

4.1 Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу,модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартостіне провадиться.

4.2 Під час заміни товару з недоліками на такий самий товар іншої марки (моделі,артикулу, модифікації) належної якості, перерахунок вартості товару знедоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості начас обміну, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості на час купівлі.

4.3 За умови розірвання договору, розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товарздійснюються, виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідноївимоги, а в разі зменшення ціни – виходячи з вартості товару на часпокупки.

5. Процедура видачі (перерахування) Покупцеві коштів взв'язку з поверненням товару

5.1 Підстава:

1) Повернення якісного товару в термін 14 днів;

2) Повернення товару, що був у використанні в зв'язку з наявністю в ньому істотноїнестачі (на підставі висновку авторизованого сервісного центру);

5.2 Дії працівників:

5.2.1 При поверненні готівкових коштів (ч / з РРО):

1) Пройти разом з Покупцем до каси;

2) Скласти на підставі раніше прийнятих від Покупця документів Акт поверненнягрошових коштів (Додаток 1) при поверненні готівкових коштів;

3) Отримати підпис Покупця на Акті видачі грошових коштів;

4) Видати кошти Покупцеві.

5.2.2 При поверненні безготівкових грошових коштів (р / с, електронна картка):

1) Видати покупцеві другий примірник заяви на повернення товару з перелікомприйнятих від клієнта документів.

2) Гроші, сплачені за товар, повертаються Споживачеві в день розірваннядоговору, а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору – вінший строк за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом семи днів.

НАЙБІЛЬШ ЧАСТО ВИНИКАЮЧІ ПИТАННЯ

Як можна зробити повернення товару?

Для здійснення повернення або обміну необхідно при собі мати: товар в повній комплектації, касовий чек і документ, що підтверджує Вашу особу.